• Panorama Lublina | Fot. flickr/paw-con CC BY-NC-ND 2.0

  Stypendium im. H. Łopacińskiego

 • Nagroda

  Nagroda im. M. Sokołowskiego

 • Freski w Kaplicy św. Trójcy | Fot. Muzeum Lubelskie

  Teka Lubelska

 • Jan Henryk Rosen przy pracy nad szkicem do obrazu Polska przyszłości (ok. 1938)

  Jan Henryk Rosen (1891-1982)

Aktualności

15.06.2016. Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego
Konkurs stypendialny im. Hieronima Łopacińskiego jest adresowany do naukowców zajmujących się dziedzictwem kulturowym Lublina. Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje osobom, które planują realizację projektu dotyczącego przeszłości miasta, w tym np. skorzystania ze zbiorów miejscowych archiwów i bibliotek. Trzej laureaci otrzymają stypendium pieniężne w wysokości 2 tys. zł, możliwość publikacji w „Tece Lubelskiej” oraz – jeśli mieszkają poza Lublinem – prawo do skorzystania z bezpłatnego mieszkania w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wyboru stypendystów dokona jury składające się z przedstawicieli życia akademickiego Lublina, Krakowa i Warszawy.
Organizatorem konkursu jest Collegium Artium we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Urzędem Miasta Lublina.
Termin nadsyłania aplikacji mija 30 sierpnia 2016 roku.
Więcej informacji na stronie: stypendiumlopacinskiego.pl

Read More

O nas

Collegium Artium jest organizacją pożytku publicznego, której cele to wspieranie humanistyki, kultury i sztuki oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej. Prowadzimy badania, wydajemy publikacje, przyznajemy stypendia i nagrody, organizujemy konferencje i seminaria. Jako fundacja non-profit wszystkie projekty realizujemy dzięki grantom i darowiznom. W polityce programowej Collegium Artium stosuje rozwiązania rekomendowane w podpisanych dokumentach: Deklaracji budapesztańskiej inicjatywy na rzecz otwartego dostępu (Budapest Open Access Initiative Declaration, 2002); Deklaracji berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce (Berlin Declaration […]

Fot. iStockphoto/George Tsartsianidis

ART-Dok East Central Europe

Współtworzymy największe na świecie cyfrowe repozytorium historii sztuki ART-Dok prowadzone przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu

OA

Otwarty dostęp

Popieramy postulat otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych